De Stichting heeft als doel: Het promoten en stimuleren van de damsport in het alge- meen en in de Provincie Zee- land in het bijzonder.