6e Hiltex Zeeland DAMTOERNOOI in Goes ===================================== Uitslagen 8e ronde: zaterdag 8 augustus 2009: A.Georgiev - G.Valneris 1.01-0.99 A.Shvartsman - W.Wirniyi 1.01-0.99 M.Dolfing - M.N'Diaye 0.99-1.01 A.Baljakin - R.Heusdens 2-0 K.Thijssen - P.Meurs 1.01-0.99 A.Scholma - A.Domchev 2-0 J-M.Ndofang - A.Kalmakov 2-0 regl.Kalmakov niet op komen dagen. B.Provoost - M.Rentmeester 1.01-0.99 Eindstand: 1.A.Georgiev (Rus) 9.K.Thijssen (Ned) 2.G.Valneris (Let) 10.P.Meurs (Ned) 3.A.Svartsman (Rus) 11.A.Scholma (Ned) 4.W.Wirniyi (Dtsl) 12.A.Domchev (Lit) 5.M.N'Diaye (Sen) 13.J-M.Ndjofang (Kam) 6.M.Dolfing (Ned) 14.A.Kalmakov (Rus) 7.A.Baljakin (Ned) 15.B.Provoost (Ned) 8.R.Heusdens (Ned) 16.M.Rentmeester(Ned) Uitslagen Zwitserse groep: B.Derkx - J.de Wild 1-1 D.Kasse - G.Bosker 2-0 C.Kentie - A.Tjon A Ong 1-1 C.Binnenkade - A.van den Berge 1-1 I.Platonova - S.Popova 1-1 P.F.Koops - N.Smeitink 1-1 A.Chuprova - T.Stam 1-1 N.Shestakova - J.van der Horst 1-1 B.Verton - K.de Jonge 1-1 F.Teijn - F.Nimbi 1-1 M.Emolo - G.van Velzen 1-1 H.Koops - A.Janse 2-0 A.Innokentiev - Jaap de Jonge 0-2 H.Kleinrensink - E.Holstvoogd 2-0 J.Kerkhofs - F.L.van de Velde 0-2 R.Dusebout - J.van Oosterhout 2-0 L.de Graag - J.Louwerse 1-1 W.Bennink - Jeroen de Jonge 1-1 A.Wouda - F.Blaas 1-1 J.Fokkink - A.van de Mheen 0-2 J.J.de Vast - G.D.Nijholt 0-2 M.Broek - J.A.van Akkeren 1-1 L.Bolks - J.van Beeck 0-2 H.Vergen - R.Wisse 0-2 W.Stam - P.M.Walraven 1-1 Eindstand: 1.D.Kasse 8-13 2.B.Derkx 8-12 3.G.Bosker 8-11 4.A.Tjon A ong 8-10 5.C.Binnenkade 8-10 6.P.F.Koops 8-10 I.Platonova 8-10 S.Popova 8-10 9.N.Smeitink 8-10 10.C.Kentie 8-10 Tegenstander per speler per ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 AW - Pt WP SB Klr 1 1 D.Kasse 29/2 14/1 4/2 16/2 2/0 13/2 15/2 3/2 8 - 13 77 121 0 2 2 B.Derkx 21/2 11/1 29/2 6/2 1/2 7/1 4/1 12/1 8 - 12 80 119 2 3 3 G.Bosker 13/1 24/2 32/2 5/1 15/1 14/2 7/2 1/0 8 - 11 76 98 -2 4 4 A.Tjon A Ong 42/2 18/1 1/0 36/2 25/2 8/2 2/1 10/1 8 - 11 76 95 0 5 5 C.Binnenkade 17/1 10/2 14/2 3/1 23/1 15/1 21/1 11/1 8 - 10 76 95 2 6 8 P.F.Koops 19/2 23/2 8/1 2/0 22/1 20/1 34/2 9/1 8 - 10 75 88 2 6 I.Platonova 27/1 39/2 11/1 30/2 9/2 2/1 3/0 8/1 8 - 10 75 88 0 6 S.Popova 41/2 15/2 6/1 9/1 26/2 4/0 11/1 7/1 8 - 10 75 88 0 9 10 N.Smeitink 20/2 46/2 16/1 8/1 7/0 23/1 26/2 6/1 8 - 10 71 84 0 10 9 C.Kentie 12/1 5/0 39/2 17/1 35/2 19/1 28/2 4/1 8 - 10 70 81 0 11 11 A.van den Berge 49/2 2/1 7/1 23/1 28/1 31/2 8/1 5/1 8 - 10 69 80 2 12 12 J.de Wild 10/1 34/1 13/0 38/2 17/1 29/2 30/2 2/1 8 - 10 68 80 0 13 13 B.Verton 3/1 37/1 12/2 33/1 18/2 1/0 23/1 24/1 8 - 9 75 81 0 14 16 A.Chuprova 22/2 1/1 5/0 32/2 33/2 3/0 19/1 27/1 8 - 9 74 76 0 15 15 N.Shestakova 45/2 8/0 34/2 27/2 3/1 5/1 1/0 21/1 8 - 9 73 70 2 16 14 F.Nimbi 26/2 44/2 9/1 1/0 19/1 28/1 24/1 20/1 8 - 9 72 74 -2 17 18 Jaap de Jonge 5/1 33/1 36/1 10/1 12/1 22/1 32/1 35/2 8 - 9 67 74 -2 18 19 H.Koops 30/1 4/1 21/2 28/1 13/0 32/1 22/1 41/2 8 - 9 65 71 0 19 20 G.van Velzen 6/0 50/2 20/2 25/1 16/1 10/1 14/1 23/1 8 - 9 65 64 -2 20 F.Teijn 9/0 48/2 19/0 24/1 44/2 6/1 31/2 16/1 8 - 9 65 64 0 20 J.van der Horst 2/0 49/2 18/0 45/1 39/2 25/2 5/1 15/1 8 - 9 65 64 0 22 29 H.Kleinrensink 14/0 29/0 40/2 41/2 6/1 17/1 18/1 28/2 8 - 9 64 68 0 23 24 M.Emolo 50/2 6/0 44/2 11/1 5/1 9/1 13/1 19/1 8 - 9 64 60 0 24 25 K.de Jonge 37/1 3/0 31/1 20/1 49/2 33/2 16/1 13/1 8 - 9 63 63 -2 25 23 F.L.van de Velde35/1 31/2 28/1 19/1 4/0 21/0 47/2 30/2 8 - 9 62 61 -2 26 26 R.Dusebout 16/0 40/2 46/2 35/2 8/0 30/1 9/0 32/2 8 - 9 62 59 0 27 27 T.Stam 7/1 36/1 37/2 15/0 31/0 45/1 42/2 14/1 8 - 8 60 57 0 28 17 E.Holstvoogd 38/1 47/2 25/1 18/1 11/1 16/1 10/0 22/0 8 - 7 68 54 0 29 30 L.de Graag 1/0 22/2 2/0 49/1 42/2 12/0 38/1 34/1 8 - 7 68 48 0 30 28 J.Kerkhofs 18/1 42/2 35/1 7/0 37/2 26/1 12/0 25/0 8 - 7 67 51 0 31 31 Jeroen de Jonge 43/1 25/0 24/1 34/2 27/2 11/0 20/0 36/1 8 - 7 65 52 0 32 32 J.van Oosterhout47/1 38/2 3/0 14/0 46/2 18/1 17/1 26/0 8 - 7 64 47 -2 33 33 F.Blaas 34/1 17/1 41/2 13/1 14/0 24/0 36/1 38/1 8 - 7 63 51 0 34 34 J.Louwerse 33/1 12/1 15/0 31/0 48/2 37/2 6/0 29/1 8 - 7 62 48 -2 35 35 A.Innokentiev 25/1 43/2 30/1 26/0 10/0 36/1 45/2 17/0 8 - 7 62 45 0 36 36 W.Bennink 39/1 27/1 17/1 4/0 45/1 35/1 33/1 31/1 8 - 7 61 50 2 37 38 G.D.Nijholt 24/1 13/1 27/0 43/2 30/0 34/0 48/1 47/2 8 - 7 56 45 0 38 37 A.Wouda 28/1 32/0 43/1 12/0 40/1 49/2 29/1 33/1 8 - 7 55 42 2 39 39 J.van Beeck 36/1 7/0 10/0 48/2 21/0 47/0 50/2 46/2 8 - 7 51 27 0 40 40 A.van de Mheen 44/0 26/0 22/0 50/2 38/1 41/1 43/1 45/2 8 - 7 48 29 0 41 41 A.Janse 8/0 45/2 33/0 22/0 43/1 40/1 44/2 18/0 8 - 6 59 35 0 42 42 J.A.van Akkeren 4/0 30/0 48/1 47/2 29/0 46/2 27/0 43/1 8 - 6 54 31 -2 43 43 M.Broek 31/1 35/0 38/1 37/0 41/1 44/1 40/1 42/1 8 - 6 53 39 0 44 44 R.Wisse 40/2 16/0 23/0 46/1 20/0 43/1 41/0 50/2 8 - 6 51 25 0 45 45 J.Fokkink 15/0 41/0 47/2 21/1 36/1 27/1 35/0 40/0 8 - 5 58 34 0 46 46 L.Bolks 48/2 9/0 26/0 44/1 32/0 42/0 49/2 39/0 8 - 5 54 24 2 47 47 J.J.de Vast 32/1 28/0 45/0 42/0 50/2 39/2 25/0 37/0 8 - 5 48 21 0 48 48 W.Stam 46/0 20/0 42/1 39/0 34/0 50/2 37/1 49/1 8 - 5 45 17 0 49 49 P.Walraven 11/0 21/0 50/2 29/1 24/0 38/0 46/0 48/1 8 - 4 52 12 0 50 50 H.Vergne 23/0 19/0 49/0 40/0 47/0 48/0 39/0 44/0 8 - 0 52 0 2 Wedstrijden: 200 Winstpartijen: 112 56.0%