Louise de Coligny school en de Vlieger trotse winnaars bij schooldamwedstrijden in Vlissingen. Het was koud en nog volop sneeuw buiten. Maar in het zaaltje bij de Lammerenburcht in Vlissingen was het warm. Zo warm zelfs dat de organisatie de beheerder verzocht de kachel iets lager te zetten. Want binnen was het tjokvol met jeugdige dammertjes en heel veel supporters als leerkrachten , ouders en medeleerlingen om de jonge dammertjes aan te moedigen in hun strijd om de Vlissingse schooldamtitels. En spannend was het ook , zeg maar superspannend. In het door damclub Lammerenburg met steun van Souburg georganiseerde schooldamtoernooi hadden 6 scholen ingeschreven met 24 teams bestaande uit 4 spelers met 1 reserve. De helft bestond uit leerlingen van de groepen 7 en 8 of wel de pupillen en leerlingen uit de groepen 5 en 6 werden ondergebracht in de welpen klasse. De strijd was hevig want behalve de ereprijzen waren er ook plaatsen te verdienen voor de provinciale finales op 7 maart in Lewedorp. Uiteindelijk werden de prijzen zodanig verdeeld dat 5 van de 6 deelnemende scholen mee mogen spelen in de provinciale finales. De plannetjes van de kinderen waren soms ondoorgrondelijk. Bovendien gebeurde het wel dat de ene bezig was met een plan aan de ene kant van het bord maar de andere plotseling toesloeg op de andere kant. Ook de snelheid van de beslissingen was voor de toeziende senioren soms onbegrijpelijk. De jeugd heeft nog geen moeite met het nemen van beslissingen in tegenstelling tot veel senioren. Maar de consequenties worden dan ook minder overzien. Het hoort allemaal bij de jeugd en het plezier was er niet minder om. De pupillen In deze categorie was het klasse verschil buitengewoon klein. De ranglijst wisselde in de gespeelde 6 ronden regelmatig van leider. Zoals gezegd was het klasse verschil hier wel heel erg klein. Zo klein zelfs dat de 3 eerste teams met een gelijk aantal punten eindigden. Na de voorlaatste ronde stond de Theo Thijssenschool nog alleen aan de leiding maar zij verprutsten hun kansen in de laatste ronde nog tegen de reserves van de Wissel. Ook de Branding die de ronde daarvoor nog aan de leiding stond en voor de laatste ronde nog slechts 1 punt achter kon de titel niet grijpen. Heel verrassend mocht dan ook het 1e team van de Louise Coligny school tot winnaar uitgeroepen worden. De Branding was de gelukkige die als tweede mee mocht naar de provinciale finales. Eindstand schooldammen viertallen pupillen Vlissingen 8 februari 2012. AW + = - Pt WP SB ------------------------------------------------------------- 1 Pu-Louise de Coligny 1 6 4- 1- 1 9 39 30 2 Pu-De Branding 1 6 4- 1- 1 9 39 29 3 Pu-De Wissel 2 6 4- 1- 1 9 38 28 4 Pu-Theo Thijssen 1 6 4- 0- 2 8 39 32 5 Pu-De Vlieger 2 6 3- 1- 2 7 34 23 6 Pu-De Wissel 1 6 3- 1- 2 7 30 28 7 Pu-De Vlieger 1 6 3- 0- 3 6 46 23 8 Pu-Theo Thijssen 2 6 2- 1- 3 5 37 21 9 Pu-Tweemaster 1 6 2- 1- 3 5 33 24 10 Pu-Louise de Coligny 2 6 2- 0- 4 4 31 24 11 Pu-De Branding 2 6 0- 2- 4 2 32 14 12 Pu-Tweemaster 2 6 0- 1- 5 1 34 12 ------------------------------------------------------------- De Welpen Ook bij de welpen was geen team wat er met kop en schouders boven uitstak. De Theo Thijssenschool had lang de leiding en leek de grootste kanshebber voor de titel. Maar uiteindelijk werd zij nog net ingehaald door het team van de Vlieger en moesten de weerstandspunten de beslissing brengen. Deze was net in het voordeel van het team van de Vlieger die geen enkele nederlaag leed.In deze categorie mogen vier teams deelnemen aan de Zeeuwse finale. Eindstand schooldammen viertallenwelpenVlissingen 8 februari 2012. AW + = - Pt WP SB ------------------------------------------------------------- 1 We-De Vlieger 1 6 3- 3- 0 9 40 31 2 We-Theo Thijssen 1 6 4- 1- 1 9 39 32 3 We-De Wissel 1 6 4- 0- 2 8 42 30 4 We-Louise de Coligny 2 6 3- 2- 1 8 40 24 5 We-De Branding 1 6 2- 2- 2 6 39 22 6 We-Dummy 6 0- 6- 0 6 35 24 7 We-Louise de Coligny 1 6 2- 2- 2 6 33 27 8 We De Vlieger 2 6 2- 2- 2 6 33 21 9 We-De Branding 2 6 2- 1- 3 5 36 21 10 We-De Wissel 2 6 2- 1- 3 5 31 22 11 We-Theo Thijssen 2 6 0- 2- 4 2 33 18 12 We-Tweemaster 1 6 0- 2- 4 2 31 16 -------------------------------------------------------------